Dorothea Nowak

Nazywam sie  Dorothea Nowak, jestem wykształconą germanistką, korepetytorką oraz tłumaczką fachową języka niemieckiego i języka polskiego. Posiadam długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Po ukończeniu studiów skoncentrowałam się na pracy w charakterze pedagoga, uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach doskonalenia zawodowego organizowanych przez takie placówki jak: Goethe-Institut, International House World Organisation.

Od ponad 5 lat współpracuję z firmami DAIMLER AG i BOSCH, udzielając biznesowych kursów językowych. Dodatkowo od roku 2011 jestem certyfikowaną i uznaną przez Niemiecki Urząd Emigracyjny docentką kursów integracyjnych  języka niemieckiego jako języka obcego i jako drugiego języka.

W latach 2012/2013  współpracowałam intensywnie z Henke Schulungen Stuttgart, prowadząc kursy integracyjne oraz kursy nauki czytania i pisania. Dzięki temu czynnie uczestniczyłam w projektach wspierających młodzież ze środowisk migracyjnych.

W trakcie mojej działalności zawodowej, obok nauczania zajmowałam się także przekładem konsekutywnym i pisemnym.

abenteuer-sprachen-ueber-mich